รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รัฐเอกชนพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน รัฐเอกชนพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แขกรับเชิญ คุณบุรินทร์ เหมทัต นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML)
รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ส.ค.66


Visitors: 162,616