รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยาเสพติด ตัวร้าย ทำลายชาติ

วันอาทิตย์ที่  2 มิ.ย. 67. เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) 
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยาเสพติด ตัวร้าย ทำลายชาติแขกรับเชิญ.  ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ( สวปอ.มส. SML 5) ประธานกรรมบริษัท ภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,628