รายการคิดเพื่อชาติ ตอน มวยไทยจิตวิญญาณของคนไทย เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโลก

วันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2  (True visions 784)  จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน มวยไทยจิตวิญญาณของคนไทย เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโลก
แขกรับเชิญ ดร.สุปราณี  คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 156,627