รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภารกิจอัยการสูงสุดเพื่อประเทศ ประชาชน และสังคม

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภารกิจอัยการสูงสุดเพื่อประเทศ ประชาชน และสังคม แขกรับเชิญ คุณภาคภูมิ มีอุดร
รองเลขานุการอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,621