รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภาคประชาชน รายย่อย พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสิน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภาคประชาชน รายย่อย พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสิน
แขกรับเชิญ คุณคเชนทร์ บุญวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 8 ต.ค.66

Visitors: 154,183