รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฟุตบอลประเพณี รักเมืองไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฟุตบอลประเพณี "รักเมืองไทย" วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สถาบันพระปกเกล้า แขกรับเชิญ พันเอก ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ประธานฝ่ายกีฬา วปอ.65 ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.66


Visitors: 162,618