รายการคิดเพื่อชาติ ตอน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784)   จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า แขกรับเชิญ : พลอากาศโท ไพฑูรย์ ไล้เลิศ (วปอ. 65) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,614