รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประสิทธิภาพและการค้นคว้าวิจัยยาในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๕ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) 
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประสิทธิภาพและการค้นคว้าวิจัยยาในประเทศไทย แขกรับเชิญ เภสัชกรไพบูลย์ จุฬาธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยาไพบูลย์ จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Visitors: 156,628