รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสื่อกับการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๕ ต.ค.๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสื่อกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แขกรับเชิญ คุณไรลา อินทรผล พิธีกรและสื่อมวลชน/นศ.สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๔  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,623