รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นโยบายเร่งด่วน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2  (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน นโยบายเร่งด่วน  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส   แขกรับเชิญ  สส.ดร.อนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ/นศ.สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐


Visitors: 156,628