รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต

วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.พ. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2  (True visions 784)   
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต แขกรับเชิญ 
ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย (วปอ.๖๕) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 150,698