รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย

วันอาทิตย์ที่ ๔ ก.พ. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย แขกรับเชิญ คุณปารณีย์ อำนวยรักษ์สกุล (วปอ.๖๕​) กรรมการบริหาร บริษัท ปิยสยาม กรุ๊ป (2001) จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 162,621