รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ทักษะแห่งอนาคต ที่โลกต้องการ และคุณต้องมี

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 20.30 - 21.00 น. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนทักษะแห่งอนาคต ที่โลกต้องการ และคุณต้องมี แขกรับเชิญ :
คุณปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  (วปอ.65) ประธานกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 162,618