รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ตื่นเถิดชาวไทย ระวังภัยจากโรคสมอง

วันเสาร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ตื่นเถิดชาวไทย ระวังภัยจากโรคสมอง แขกรับเชิญ  รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ (วปอ.๖๖) 

ผู้อำนวยการประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,614