รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ชีวิตดี การเงินดี ต้องมีแผน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.พ. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ชีวิตดี การเงินดี ต้องมีแผน แขกรับเชิญ : คุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ (นศ.สวปอ.มส.SML ๔) กรรมการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 162,618