รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แขกรับเชิญ คุณบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.66


Visitors: 162,626