รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

นเสาร์ที่ ๒๐ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)

จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ แขกรับเชิญ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (วปอ.๖๕)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,628