รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การส่งเสริมพืชกัญชง สู่พืชแห่งอนาคตของประเทศไทย

วันเสาร์ที่  ๒  มี.ค. ๖๗  เวลา ๒๐๓๐  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2  (True visions 784)  จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การส่งเสริมพืชกัญชง สู่พืชแห่งอนาคตของประเทศไทย
แขกรับเชิญ คุณธรรศ ทั้งสมบัติ 
(วปอ.๖๕) ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 162,618