รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แขกรับเชิญ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 66


Visitors: 162,620