รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การท่องเที่ยวไทยในปี 2567

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การท่องเที่ยวไทยในปี 2567 แขกรับเชิญ คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร  รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.66


Visitors: 162,614