รายการคิดเพื่อชาติ ตอน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อประชาชนและสังคมไทย

วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน กิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อประชาชนและสังคมไทย แขกรับเชิญ พลอากาศโท ประภาส สอนใจดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,614