รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประเทศไทยมหาอำนาจ ด้านความมั่นคงทางทะเล อ่าวไทย และพื้นที่ต่อเนื่อง

Rerun วันเสาร์ที่ ๒๗ เม.ย. ๖๗  เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2  (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประเทศไทยมหาอำนาจด้านความมั่นคงทางทะเล อ่าวไทย และพื้นที่ต่อเนื่อง แขกรับเชิญ คุณพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,619