พิธี​ปิดการอบรม​หลักสูตร​ สวปอ.มส.​SML​5

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปิดการศึกษา และแถลงผลงานทางวิชาการกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "การบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 5 พร้อมโชว์ 10 ผลงานวิจัยดีเด่นที่ตอบโจทย์ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในหลายมิติ

 

Visitors: 156,617