รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาโดยแท้จริง

วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาโดยแท้จริง
แขกรับเชิญ คุณกมลินี สุขศรีวงศ์ ที่ปรึกษาด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)/นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 150,708