งานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติVisitors: 162,621