งานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติVisitors: 133,504