การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๖  เวลา ๑๐๐๐  พล.ท. สมยศ  ฉันทวรลักษณ์  ผอ.วปอ.สปท./เลขานุการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
ณ ห้อง ๑๔๑ วปอ.สปท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,628