การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๔/๖๖

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๖  เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี  ผบ.ทสส./นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ครั้งที่ ๔/๖๖  ณ  ห้อง ๑๒๓ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และให้พิจารณาแนวทางการปรับรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนำเสนอรายการคิดเพื่อชาติให้ทันสมัย ทุกหลักสูตรของ วปอ. เน้นการคืนกำไรให้กับสังคม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า วปอ. 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 162,620