การบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ-ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ กรุณาเป็นประธานในการบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ-ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,621