การบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท

วันอังคารที่ ๑๘ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท  ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   ณ   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)   ถนนวิภาวดีรังสิต  กทม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 150,702