การบรรยายหัวข้อวิชา (5-2) กระแสโลก การค้าและการลงทุนในบริบทการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 67 เวลา 0900-1200 การบรรยายหัวข้อวิชา (5-2) กระแสโลก การค้าและการลงทุนในบริบทการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
อดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)

Visitors: 162,625