ข่าวสารเกี่ยวกับสมาคม

หัวข้อข่าว แหล่งข่าว

27/08/2017 พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ เข้าร่วมงานขอเชิญร่วมบริจาคโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สำนักงานอำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

13/07/2017 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดผลงานเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึก

กรมประชาสัมพันธ์

22/03/2017 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 (สวปอ.มส.8) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงาน

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

28/11/2016 เสวนาทางวิชาการ วปอ.คึกคัก อธิการบดีลั่น ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคประเทศไทย 4.0 ประกาศก้าวเป็น Digital University พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

14/03/2016 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าเฝ้า ฯ

สำนักพระราชวัง

25/06/2013 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน

สภากาชาดไทยVisitors: 110,091