ผบ.ทสส. พบ นศ.วปอ. รุ่นที่ 64

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานสภา วปอ./นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กรุณาบรรยายเรื่อง การก่อกำเนิดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงในด้านการป้องกันราชอาณาจักร การดำเนินงานของสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ และคำแนะนำในการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๔ องค์กร และประเทศชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.สปท.

Visitors: 110,101