พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "ความร่วมมือทางวิชาการการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ คิดเพื่อชาติ" ระหว่าง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สถานีโทรทัศน์ TNN2 บริษัทไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วปอ.สปท.

Visitors: 110,101