พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น.  พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(๑) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 

Visitors: 110,089