ถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.ช่อง ๑๑) 


Visitors: 110,090