วันคล้ายวันสถาปนาสมาคม วปอ. ครบรอบ ๒๙ ปี

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ ห้องประชุม ๑๒๓ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
Visitors: 110,090