ข่าวกอล์ฟ การกุศล

     ในศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้นทางสมาคมได้จัดกอล์ฟการกุศลที่สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับสุวินทวงศ์ โดยพลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านวิชาการและสาธารณกุศล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกัน และหลังจากแข่งขันเสร็จได้จัดงานเลี้ยงเป็นการขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกๆคน สมาคม วปอ.ฯขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกๆท่านด้วย

Visitors: 110,096