ข่าววันครบรอบ ๖๓ ปี

     คืนวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาชาวศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและศิษย์ปัจจุบัน ที่สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนเงินจัดงานจำนวน 1,000,000 บาท มอบให้กับ วปอ.เพื่อร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่นปัจจุบัน เป็นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์คืนสู่เหย้า ปีนี้ครบรอบ ๖๓ ปี และถือโอกาสต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร รุ่น ๖๐ อย่างเป็นทางการด้วย

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า พลเอกสายหยุด  เกิดผล ที่เป็นรุ่นอาวุโสสูงสุดในงานได้มากล่าวบนเวทีให้กับชาว วปอ. และท่าน พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทุกๆคน  งานนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน ความรื่นเริง ของชาววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แม้ฝนจะลงมาประปรายแต่ทุกคนไม่ถอยหนี  แสดงถึงความสามัคคีของชาวพี่น้องวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทุกๆคน

Visitors: 110,086