บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

        บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


         วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรม
การศาสนา เเละคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕

Visitors: 110,091