แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนทั่วไป สถานีรถไฟหัวลำโพง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมนี้รับผิดชอบโดย นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5

Visitors: 110,090