งานกฐินสมาคมฯ ปี ๒๕๖๐

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัด จักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น

 

กำหนดการ

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

  เวลา ๑๓.๓๐ น.      พุทธบริษัทพร้อมกันภายในพระอุโบสถ

  เวลา ๑๔.๐๐ น.      ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

                      ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราทาน

                      พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก

                      ประธานกรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้

การแต่งกาย ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ หรือสากลนิยม หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์

 

หากประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 

           สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

           เลขที่ ๖๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม.๑๐๔๐๐       

           โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๑๖๗ ๑๐๑๐  Email : ndcthinktank@hotmail.com 

           พลตรี กัณฑ์ ท.ธรรมธาดา  ๐๘๑ ๗๔๑ ๗๐๙๕ หรือ น.ส.เฟื่องฟ้า  ปักษี ๐๙๔ ๑๘๙ ๒๕๖๕

 

           ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสามารถนำฝาก

           ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า

           ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๑-๒-๙๑๕๐๕-๒

 

Visitors: 110,086